Giá dịch vụ Chẩn Đoán Hình Ảnh năm 2021

Thứ sáu - 15/01/2021 09:06
Bảng giá dịch vụ Chẩn đoán hình ảnh của Trung tâm y tế huyện Phù Ninh. 
Mọi thắc mắc xin quý khách liên hệ vào số hotline: 0869.169.333 để được giải đáp và tư vấn.
Trân trọng cảm ơn!

 
Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá BH Giá VP
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH      
ĐIỆN NÃO ĐỒ      
Ghi điện não đồ thông thường lần                  64.300  
CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH      
Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang) lần                632.000                      970.000
Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) (không có thuốc cản quang) lần                522.000                      522.000
Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang) lần                632.000                      632.000
Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) (không có thuốc cản quang) lần                522.000                      522.000
Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) (không có thuốc cản quang) Lần                522.000                      522.000
Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang) Lần                632.000                      970.000
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632.000                      970.000
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522.000                      522.000
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632.000                      970.000
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522.000                      522.000
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632.000                      970.000
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522.000                      522.000
Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) (không có thuốc cản quang) Lần                522.000                      522.000
Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang) Lần                632.000                      970.000
Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632.000                      970.000
Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522.000                      522.000
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632.000                      970.000
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522.000                      522.000
Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) Lần                522.000                      522.000
Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                632.000                      970.000
Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) Lần                522.000                      522.000
Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                632.000                      970.000
Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                522.000                      522.000
Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) (không có thuốc cản quang) Lần                522.000                      522.000
Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang) Lần                632.000                      970.000
Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                632.000                      970.000
Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) Lần                522.000                      522.000
CHỤP XQUANG      
Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) lần                  13.100                        18.900
Chụp Xquang răng toàn cảnh (số hóa 1 phim) lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) (số hóa 1 phim) lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng (số hóa 1 phim) lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang khớp háng nghiêng (số hóa 1 phim) lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang Blondeau (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang Chausse III (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang đại tràng (số hóa) Lần                264.000  
Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang đường mật qua Kehr Lần                240.000  
Chụp Xquang hàm chếch một bên (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang Hirtz (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên (số hóa 3 phim) Lần                122.000                      122.000
Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang khớp thái dương hàm (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang khớp vai thẳng (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang khung chậu thẳng (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang mỏm trâm (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang ngực thẳng [số hóa 1 phim] Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) (số hóa) Lần                609.000  
Chụp Xquang Schuller (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang sọ tiếp tuyến (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang Stenvers (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng (số hóa) Lần                224.000                      224.000
Chụp Xquang thực quản dạ dày (số hóa) Lần                224.000                      224.000
Chụp Xquang tử cung vòi trứng (số hóa) Lần                411.000                      411.000
Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (số hóa 1 phim) Lần                  65.400                        65.400
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) Lần                  97.200                        97.200
X-Quang số hóa tim phổi thẳng(1 Fim) Lần                          65.400
ĐIỆN TIM      
Điện tim thường Lần                  32.800                        32.800
Ghi điện tim cấp cứu tại giường Lần                  32.000                        32.800
NỘI SOI      
Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán Lần                213.000                      213.000
Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori Lần                433.000                      433.000
Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu Lần                728.000                      728.000
Nội soi đại tràng sigma Lần                305.000                      305.000
Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết Lần                305.000                      305.000
Nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết Lần                408.000                      408.000
Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết Lần                305.000                      305.000
Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - thắt trĩ bằng vòng cao su Lần                243.000                      243.000
Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - tiêm xơ búi trĩ Lần                243.000                      243.000
Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng cấp cứu Lần                244.000                      244.000
Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết Lần                433.000                      433.000
Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết Lần                244.000                      244.000
Nội soi trực tràng ống mềm Lần                189.000                      189.000
Nội soi trực tràng ống mềm cấp cứu Lần                189.000                      189.000
Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết Lần                291.000                      291.000
Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết Lần                189.000                      189.000
SIÊU ÂM      
Siêu âm ổ bụng lần                  43.900                        43.900
Siêu âm ổ bụng (NCT-101) lần                  43.900                        43.900
Siêu âm ổ bụng (NCT-102) lần                  43.900                        43.900
Siêu âm can thiệp - Chọc dịch ổ bụng xét nghiệm lần                176.000                      176.000
Siêu âm Doppler mạch máu Lần                222.000                      222.000
Siêu âm Doppler tim Lần                222.000                      222.000
Siêu âm tim cấp cứu tại giường Lần                222.000                      222.000
Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ Lần                222.000                      222.000
Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt Lần                  43.900                        43.900
Siêu âm Doppler động mạch tử cung Lần                222.000                      222.000
Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới Lần                222.000                      222.000
Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) Lần                  43.900                        43.900
Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) Lần                  43.900                        43.900
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối Lần                  43.900                        43.900
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu Lần                  43.900                        43.900
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa Lần                  43.900                        43.900
Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) Lần                  43.900                        43.900
Siêu âm tim, màng tim qua thành ngục Lần                222.000                      222.000
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo Lần                181.000                      181.000
Siêu âm tuyến giáp lần                  43.900                        43.900
Siêu âm các tuyến nước bọt lần                  43.900                        43.900
Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt lần                  43.900                        43.900
Siêu âm hạch vùng cổ lần                  43.900                        43.900
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) lần                   43.900                        43.900
Siêu âm màng phổi cấp cứu lần                  43.900                        43.900
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) lần                  43.900                        43.900
Siêu âm tử cung phần phụ lần                  43.900                        43.900
Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) lần                  43.900                        43.900

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập73
  • Thành viên online2
  • Khách viếng thăm71
  • Hôm nay8,418
  • Tháng hiện tại304,636
  • Tổng lượt truy cập8,099,201
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây